Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) je metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.

Zobraziť viac