Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Slovník pojmov

FMEA

Failure mode and effects analysis (Analýza možných chýb a ich následkov) je analytická metóda používaná s cieľom zabezpečiť zohľadnenie a riešenie potenciálnych porúch, zlyhaní a kritických chýb už v priebehu procesu konštrukčného návrhu produktu alebo návrhu výrobného procesu, analyzovať príčiny a následky režimu zlyhaní, ich dopad na výrobný závod, na zákazníka ako aj na finálneho užívateľa s cieľom implementácie účinných preventívnych opatrení.

Zobraziť viac