Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

FMEA

Failure mode and effects analysis (Analýza možných chýb a ich následkov) je analytická metóda používaná s cieľom zabezpečiť zohľadnenie a riešenie potenciálnych porúch, zlyhaní a kritických chýb už v priebehu procesu konštrukčného návrhu produktu alebo návrhu výrobného procesu, analyzovať príčiny a následky režimu zlyhaní, ich dopad na výrobný závod, na zákazníka ako aj na finálneho užívateľa s cieľom implementácie účinných preventívnych opatrení.

Zobraziť viac

Framework

Framework je aplikačný rámec, ktorý poskytuje preddefinovaný súbor nástrojov pre vývoj softvéru. Framework uľahčuje vývoj aplikácií tým, že poskytuje hotové riešenia pre časté problémy a usmerňuje vývojárov pri tvorbe aplikácie pomocou vopred definovaných pravidiel.

Zobraziť viac