Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Slovník pojmov

BCM

BCM je skratka pre Business Continuity Management. Ide o systematický prístup k príprave organizácie na potenciálne hrozby, ako sú prírodné katastrofy, pandémie alebo kybernetické útoky, a na zabezpečenie toho, aby organizácia mohla aj naďalej efektívne fungovať v prípade takýchto narušení.

Zobraziť viac

Benchmarking

Nepretržitý a systematický proces porovnávania produktov, procesov a metód s konkurenciou, najnovšími trendmi v oblasti, alebo celkovými trendmi. Účelom je nájsť spôsob, ako vylepšiť vlastné aktivity s cieľom byť najlepším.

Zobraziť viac

Black belt – Six Sigma

Black belt je osoba, ktorá je nositeľom pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Napriek tomu, že Black belt nie je označením pracovnej pozície, venuje prakticky celý pracovný čas metódam Six sigma.

Zobraziť viac

Brainstorming

Brainstorming je tímový nástroj pre generovanie čo najväčšieho počtu nápadov na zvolenú tému. Cieľom je uvoľnením kreatívnej energie účastníkov priniesť čo najviac nápadov na riešenie problému.

Zobraziť viac